På min arbetsplats händer det ibland att jag eller mina kolleger är involverade i projekt där viss hantering med finsk text förekommer. Mången kollega har förfasats över det finska språkets (brist på) estetik och layout-förstörande långa icke-avstavningsbara ord. Det är helt enkelt ett lustigt språk som inte liknar speciellt många andra språk.

För att ta iakttagelsen lite längre och istället för att bara tycka att det är lustigt också göra sig lustig över det, så bestämde jag mig för att genomföra ett litet experiment. Jag presenterar: Finneratorn.

Finneratorn är en sida som helt enkelt genererar fejkfinska. Lite som Lorem Ipsum. Den är skriven i PHP och producerar text utifrån vissa kriterier:

  • Den genererar bara vissa bokstäver i alfabetet, nämligen de som (godtyckligen) ”ser mest finska ut”
  • En förbestämd procent bestämmer hur sannolikt det är att bokstäverna förekommer dubbelt. T.ex är det ganska vanligt med ää kk ii osv.
  • Vokaler och konsonanter varvas om tre stycken förekommer efter varandra
  • Det är en viss procents chans att en ny mening inleds efter ett ord
  • Ordens längd slumpas mellan ett bestämt intervall

Finnerator
Klicka här för att testa Finneratorn!

 

Uppdatering 29/2: Version 1.1 är släppt. Den innehåller checkbox för svordomar och verklighetstrognare finskhet. Läs mer