Google Webfonts har på senare tid vuxit till sig och innehåller nu flera hundra fonter som är fria att användas av alla. Man länkar in dem på sin webbsajt från Google och använder dem sedan som vanligt i CSS:en. Man kan även ladda ner dem och använda dem till annat skoj. Alla dessa fonter är Open Source.

Lathunden kommer här nedan. Mer detaljerad info finns även på Google Webfonts webbsajt om man klickar på ’Quick-use’.

 

1. Lägg till nedanstående kod inom din head-tag. Byt ut ’fontnamnet’ till den font du valt. Tänk på att ersätta mallanslag med plustecken, till exempel ’Kaushan+Script’

<link href=’http://fonts.googleapis.com/css?family=fontnamnet’ rel=’stylesheet’ type=’text/css’>

 

2. Använd fonten i din CSS precis som du hade gjort i vanliga fall, t.ex

font-family:fontnamnet

 

Tänk på att du kanske inte behöver alla varianter av en font (italic, thin, bold, ultra-bold osv.). Ju färre varianter du väljer att inkludera, desto mindre behöver besökarnas webbläsare ladda ner när de besöker din sajt.