Under våren kommer det att utges en bok, i vilken mitt inlägg om att pimpa en IKEA-möbel kommer att finnas. Success! Bokens tema är just att förnya och förlänga livet på IKEA-möbler, men är fristående från IKEA. Just nu vet jag inte så mycket mer, men jag uppdaterar givetvis så fort mer blir känt!